ԴՊՐՈՑԻ ԲԱԺԻՆՆԵՐԸ
 
 
Բարսեղ Կանաչյանի անվան արվեստի դպրոցում այսօր գործում են հետևյալ բաժինները`